เมรุจำลอง เมรุลอย เมรุเคลื่อนที่  เมรุชั่วคราว

วัดศาลา    ต.ดงใหญ่   อ.พิมาย   จ.นครราชสีมา  30110

โทร.  044-2491100

089-9173455,  087-2540398

จุดประสงค์

หาทุนการศึกษาแก่พระสงฆ์ที่เรียนนักธรรม  และพระบาลี

สมทบทุนก่อสร้าง

 

Meroo1

005-1024x702

004-1024x694

003-1024x705

001-1024x667

002-1024x684

 

Meroo2